Gästrike Återvinnare
Kontor

Plats: Gävle
Beställare: Gästrike Återvinnare
Färdigställt: 2018

Skoog Arkitekter fick 2016 uppdraget att stärka huvudkontorets identitet med en ny entrébyggnad samt att skapa förutsättningar för nya arbetssätt för kontorspersonalen. Den nya entrébyggnaden uppfördes i två plan med en fasad av glas och trä som samspelar med inramningen av återvinningsanläggningen. Syftet med tillbyggnaden är också att tydliggöra entréns läge och skapa bättre möjligheter att ta emot besökande.
Kontoret skapades som en hybrid mellan fasta arbetsplatser och aktivitetsbaserade ytor. En ny, större personalmatsal, ett bibliotek och större konferensrum anordnades. För chaufförer skapades dessutom nya och större utrymmen för omklädning, duschar och gym.
 

Kontor

Fler objekt