Atea
Kontor

Plats: Gävle
Beställare: PT Ersbo Fastigheter AB

På uppdrag av PT Ersbo Fastigheter AB har vi hjälpt till med bygglovhandlingar till en nybyggnation av verkstad och kontor. Byggnaden ligger i området Ersbo, Gävle Kommun, och här huserar bland annat Atea.
 

Kontor

Fler objekt