Fjärran Höjder
Landskap

Plats: Gävle
Beställare: Gavlefastigheter
Färdigställt: 2021

På uppdrag av Gavlefastigheter har vi tagit fram skisser och förfrågningsunderlag för en ny trappa vid entrén till Fjärran höjder badet i Gävle.
Grundidén är att skapa en välkomnande trappa såväl dag- som kvällstid från den nedre parkeringen som tidigare uppfattats som lite av en baksida. Platsgjutna murar med tegelkrön knyter an till badhusets fasad och skapar en inramning till trappan. Detaljer såsom integrerad belysning i räcken och under sittplatser skapar en sober och trygg känsla även kvällstid. Markvärme vid entrén och i del av trappan ger en säker gångväg och underlättar underhållet vintertid.
 

Landskap

Fler objekt