Bruksgården
Kulturmiljö

Plats
Sandviken
Beställare: Sandvik AB
Färdigställt: 2009

På uppdrag av Sandvik AB har kontoret projekterat en tillbyggnad av gästcentret Bruksgården i Sandviken. Sandvik AB har många tillresta besökare som vistas i Sandviken under kortare eller längre perioder. Behovet av fler rum ledde fram till beslutet att utöka verksamheten med fler hotellrum. Tillbyggnaden med 32 rum ställde höga krav på anpassningen mot den befintliga byggnaden. För att säkerställa rummens utformning byggdes bla ett provrum i skala 1:1 under programskedet för att säkerställa en så bra boendemiljö som möjligt. Byggnaden färdigställdes år 2009.

Kulturmiljö

Fler objekt