Mobilitetshus - Magasinet
Kultur & fritid

Plats: Gävle
Beställare: Gävle Parkeringsservice AB
Färdigställt: Pågår

På uppdrag av Gävle Parkeringsservice har vi gestaltat ett nytt mobilitetshus vid Magasinsområdet. Byggnaden består av 6 våningar och innehåller 400 parkeringsplatser med tillhörande utrymmen avsedda i första hand för korttidsparkerng. I bittenvåningen finns möjlighet att i framtiden bygga butikslokaler då staden växer och kopplingen mot Gävle Strand blir starkare. 

Kultur & fritid

Fler objekt