Kv Carolina
Bostäder

Plats: Gävle
Beställare: Skanska
Färdigställt: 2008

På Gävle Strand har kontoret projekterat Kv Carolina längs Gavleån. Bostäderna blev starten på den idag uppvuxna stadsdelen som vuxit fram sedan början av 2000-talet. Kvarteret planerades med lamellhus mot gaturummet och fristående kajhus mot Gavleån. Uppdraget omfattade från de första programskisserna och försäljningsmaterial till färdiga bygghandlingar.
 

Bostäder

Fler objekt