Kategori
Visualisering
Plats
Gävle
Beställare
Diös fastigheter
Färdigställt
2018

På uppdrag av Diös fastigheter har kontoret tagit fram visionsskisser för en ombyggnad av affärs- och bostadshuset Wasa i Gävle. Skisserna visar en framtida vision av kvarteret som planeras rustas i ett antal etapper.