Kategori
Stadsbyggnad
Plats
Gävle
Beställare
Gävle Kommun
Färdigställt
-

På uppdrag av Gävle kommun har kontoret tagit fram visionsbilder för en framtida utveckling av Kungsbäck. Idag finns i området bla Högskolan i Gävle och Teknikparken med många små och medelstora företag. I framtiden vill kommunen bredda området med bostäder, skolor och andra verksamheter.