Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
2015

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat det nya högstadiet Vallbacksskolan i Gävle. Efter politiska beslut att slå samman ett antal skolor föll valet på en total ombyggnad av den gamla vårdskolan som plats för sammanslagningen. Uppdraget omfattade från tidiga programhandlingar till färdiga bygghandlingar.