Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
2017

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat en ny idrottshall/gymnastiksal i anslutning till Vallbacksskolan i Gävle. Då skolan blev ett högstadium uppkom behovet av en större gymnastiksal för idrottslektionerna.