Kategori
Kultur & Fritid
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
-

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat ombyggnaden av Valbobadet. När kommunen till slut valde alternativet att satsa på Valbobadet istället för att lägga ner det åtog sig kontoret utmaningen. Byggnaden visade sig i sämre skick än förväntat och större delen av byggnaden behövde rivas innan återuppbyggnaden kunde ta vid. När badet står färdigt i slutet av 2018 kommer dock byggnaden åter fått liv och kunna användas många år framöver.