Kategori
Industri
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvikenhus AB
Färdigställt
2018

På uppdrag av Sandvikenhus AB har kontoret projekterat ett nytt centralkök och distributionscentral i Sandviken. Byggnaden är placerad på det nya industri- och handelsområdet Tuna i västra Sandviken. Uppdraget omfattade från de tidiga programskisserna till färdiga bygghandlingar.