Kategori
Industri
Plats
Ockelbo
Beställare
Ockelbo Kommun
Färdigställt
-

Som ett led i Synsam Groups hållbarhetsagenda flyttar bolaget sin glasögonproduktion från Asien till Sverige med start under 2021. Glasögonfabriken som uppförs från grunden kommer att ha fokus på hållbar produktion och produktdesign samt cirkulära kretslopp. Fabriken blir Nordens första moderna tillverkningsindustri för glasögon och Ockelbos största privata arbetsgivare. Vi på Skoog Arkitekter har medverkat i processen att skapa rätt förutsättningar för denna etablering med en nytänkande industribyggnad som sätter hållbarhet och miljön i fokus.