Kategori
Bostäder
Plats
Gävle
Beställare
Skanska Sverige AB
Färdigställt
2014

På uppdrag av Skanska Sverige AB har kontoret projekterat ett nytt bostadskvarter med 39 lägenheter. Kvarteret ligger i den nya Stadsdelen Gävle Strand. Under kvarteret ligger ett nedgrävt garage för de boende som når de båda trapphusen och deras lägenheter. Närmast Gavlegån ligger sex stadsradhus som också tillhör föreningen.