Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
-

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret ritat en nybyggnad på Stigslundsskolan i Gävle. Den nya byggnaden kommer att innehålla lärosalar, matsal och kök samt fritidsklubb.