Kategori
Kultur & Fritid
Plats
Gävle
Beställare
Svenska Kyrkan
Färdigställt
-

På uppdrag av Staffans Församling har kontoret skisserat ett nytt församlingshem i anslutning till Staffanskyrkan på Brynäs i Gävle. Byggnaden var tänkt att inrymma församlingsrum, kontor och rum för barnverksamhet. Kyrkan valde dock att rusta sitt nuvarande församlingshem istället för att satsa på en nybyggnad.