Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
2012

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat en tillbyggnad av Södergårdens förskola i Gävle. Den nya delen av förskolan inrymmer bla tre hemvister och personaldelar. Projektet färdigställdes år 2012.