Kategori
Vård & Hälsa
Plats
Gävle
Beställare
X Fastigheter
Färdigställt
2013

På uppdrag av X Fastigheter har kontoret projekterat en ombyggnad av plan 13 på Gävle Sjukhus. Tidigare inrymdes en friskvårdsavdelning på hela våningsplanet men efter ombyggnaden delades våningen mellan Friskvård och Sjukgymnastik. Projektet omfattade även en utbyggnad på befintliga takytor där bla det nya fläktrummet placerades. Uppdraget omfattade från tidiga Programskisser till färdiga Bygghandlingar.