Kategori
Visualisering
Plats
Gävle
Beställare
Gavlegårdarna
Färdigställt
-

På uppdrag av Gavlegårdarna har kontoret tagit fram visualiseringar för ett nytt bostadsområde i Gävle. Förutom illustrationer skapades filmer som visar hur området kommer se ut när det färdigställts.