Kategori
Handel
Plats
Gävle
Beställare
Wessback
Färdigställt
2015

På uppdrag av Wessback fastigheter har kontoret projekterat en kontors/handelsbyggnad längs Gavleån i Gävle. Byggnaden har fått en svart träfasad med varierad bredd på panelen för att skapa ett liv i den annars enhetliga utformningen.