Kategori
Handel
Plats
Gävle
Beställare
-
Färdigställt
2016

Torget framför Rådhuset i Gävle har genom åren använts på skilda sätt. När en krögare föreslog en restaurang skapade kontoret ett flexibelt skal som kunde användas under sommarmånaderna. Skalet demonteras för vinterförvaring och kan återmonteras när sommaren kommer igen.