Kategori
Vård & Hälsa
Plats
Gävle
Beställare
Peab Sverige AB
Färdigställt
2011

På uppdrag av Peab Sverige AB har kontoret projekterat en större ombyggnad av Psykiatrins lokaler på Gävle Sjukhus. Projektet färdigställdes 2011.