Kategori
Landskap
Plats
Ockelbo
Beställare
Ockelbo kommun
Färdigställt
-

Ockelbo kommun genomförde en medborgardialog i ett projekt kallat Framtidens Centrum, med stöd av Tillväxtverket. Arbetet pågick under 2013-2015. Vårt uppdrag var att konkretisera deras arbete till ett utformningsförslag av torget i Ockelbo centrum.