Kategori
Stadsbyggnad
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvikenhus AB
Färdigställt
2010

År 2005 beslutade Sandvikenhus att stadsdelen Norrsätra i Sandviken skulle genomgå en upprustning. Kontoret påbörjade arbetet med programskisser och utvecklingsplanering för hur denna upprustning skulle genomföras. År 2005-2010 genomfördes ett flertal etapper i denna stadsdelsförnyelse som innebar ett rejält lyft för området. Förutom programutredningar tog kontoret fram Förfrågningsunderlag och Bygghandlingar för projektets delar.