Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
2010

På uppdrag av Gavlefastigheter har kontoret projekterat en ny gymnasieskola för naturbrukselever på Hemlingby friluftsområde i Gävle. Byggnaden färdigställdes år 2010.