Kategori
Utbildning
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvikenhus AB
Färdigställt
2018

På uppdrag av Sandvikenhus AB har kontoret projekterat en upprustning av Murgårdsskolan i Sandviken. Uppdraget omfattade Programhandlingar, Förfrågningsunderlag, Bygghandlingar och Relationshandlingar.