Kategori
Vård & Hälsa
Plats
Gävle
Beställare
Region Gävleborg
Färdigställt
2016

På uppdrag av Region Gävleborg har kontoret projekterat en ombyggnad av Lung- och Strokeavdelningen på Gävle Sjukhus. Syftet med ombyggnaden var att skapa 2-patientsrum med eget hygienrum till respektive vårdrum för att minska risken för smittspridning under vårdtiden. Projektet omfattade även ett nytt Bronkoskopirum och ny expedition och reception för verksamheten.