Kategori
Utbildning
Plats
Hofors
Beställare
Hoforshus
Färdigställt
-

På uppdrag av Hoforshus har kontoret ritat ett förslag på en ny förskola i Hofors kommun. Förskolan har plats för 6 avdelningar med ca 20 barn i varje avdelningen. Centralt i byggnaden finns en matsal med tillhörande tillagningskök.