Kategori
Bostäder
Plats
Gävle
Beställare
Gavlegårdarna / Skanska
Färdigställt
2022

Kvarteret Värdshuset i centrala Gävle uppfördes i början av 1960-talet. Efter att Gavlegårdarna drivit igenom en ny detaljplan som möjliggör tillbyggnad av två våningsplan ovanpå befintlig byggnad upphandlades Skanska att driva projektet som en partneringentreprenad. Förutom tillbyggnaden med stadsradhus i två plan renoveras övriga våningsplan med nya lägenheter och lokaler. Det bilgarage som byggdes i källaren när byggnaden uppfördes har aldrig använts och en del i projektet är en ny bilhiss som möjliggör nedfart till detta.