Kategori
Bostäder
Plats
Gävle
Beställare
HSB
Färdigställt
2003

På uppdrag av HSB Sverige har kontoret projekterat ett nytt bostadskvarter på Söder i Gävle. Lucktomten användes som parkeringsplats under många år men när HSB förvärvade fastigheten byggdes ett stort bostadshus med bostadsrätter. Projektet var det första större bostadshuset i centrala Gävle på många år när det började byggas i början av 2000-talet. Kvarteret färdigställdes år 2003.