Kategori
Stadsbyggnad
Plats
Gävle
Beställare
Skanska
Färdigställt
2017

På uppdrag av Skanska har kontoret tagit fram en exploateringsutredning för ett nytt bostadsområde i centrala Söderhamn. På fastigheten skisserades Skanskas och Ikeas gemensamma koncept BoKlok som senare uppfördes. Utredningen låg till grund för en ny detaljplan som upprättades för området.