Kategori
Bostäder
Plats
Gävle
Beställare
Skanska
Färdigställt
2008

På Gävle Strand har kontoret projekterat Kv Carolina längs Gavleån. Bostäderna blev starten på den idag uppvuxna stadsdelen som vuxit fram sedan början av 2000-talet. Kvarteret planerades med lamellhus mot gaturummet och fristående kajhus mot Gavleån. Uppdraget omfattade från de första programskisserna och försäljningsmaterial till färdiga bygghandlingar.