Kategori
Bostäder
Plats
Gävle
Beställare
Peab Sverige AB
Färdigställt
-

På uppdrag av Peab Sverige AB deltog kontoret i en markanvisningstävling annonserad av Gävle Kommun. Tävlingsområdet ligger strategiskt i Kungsbäck som är ett område med stor förväntad tillväxt de närmsta åren. Närheten till Högskolan, Teknikparken och E4:an skapar förutsättningar för ett attraktivt läge att etablera bostäder i framtiden.