Kategori
Visualisering
Plats
Gävle
Beställare
Diös Fasigheter AB
Färdigställt
-

På uppdrag av Diös Fastigheter har kontoret visualiserat hur en ny restaurang kan se ut i en befintlig byggnad vid Stortorget i Gävle.