Kategori
Kontor
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvik Coromant
Färdigställt
-

På uppdrag av Sandvik Coromant har kontoret medverkat i flera projekt där våningsplanen i kontorsbyggnaden "kontor 77" renoverats. Kontoret som byggdes år 1977 har som många andra kontorsbyggnader från 70-talet en cellkontorsmiljö. Varje våningsplan har i etapper genomgått en större ombyggnad med mer öppenhet och glas än tidigare.