Kategori
Vård & Hälsa
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvikenhus
Färdigställt
2010

På uppdrag av Sandvikenhus har kontoret projekterat ett nytt särskilt boende för personer med Neuropsykiska besvär. Byggnaden innehåller 6 st lägenheter med gemensamma samvaroytor och personalutrymmen. Byggnaden färdigställdes år 2010.