Kategori
Bostäder
Plats
Forsmark
Beställare
Forsmark Kraftgrupp
Färdigställt
-

På uppdrag av Forsmark Kraftgrupp har vi ritat ett nytt personalboende bredvid Forsmark Kärnkraftverk i Östhammars Kommun. Många som arbetar på kärnkraftverket pendlar veckovis och varje sommar genomförs planerade revisioner som innebär ett tryck på boendemöjligheter i närheten av verket. Där det tidigare personalboendet ligger kommer det framöver etableras ett nytt slutförvar för utkärnt kärnbränsle. Vårt uppdrag innebar att på ett rationellt och yteffektivt skapa ca 420 boenderum med egen toalett och dusch. Till detta skapades gemensamma utrymmen för matlagning och samvaro.