Kategori
Inredning
Plats
Gävle
Beställare
Akademiska Hus
Färdigställt
-

Högskolan i Gävle är en plats med ständigt förändrade behov. Kontoret har de senaste åren projekterat flertalet mindre ombyggnader i skolans lokaler. Uppdragen har omfattat allt från studiemiljöer i korridorer, nya hörsalar, lärosalar och expeditioner. Förutom A-projektering har vi även varit behjälplig med val av möbler och inredning.