Kategori
Vård & Hälsa
Plats
Gävle
Beställare
Region Gävleborg
Färdigställt
-

På uppdrag av Region Gävleborg har vi ritat ett nytt hälsotorg i huvudentrén på Gävle Sjukhus. Hälsotorget ska välkomna patienter och besökare till sjukhuset. Idén kommer från ett medborgarförslag och inspiration har hämtats från studieresorna till Kaiser Permanente i USA som regionen har ett samarbete med. Förutom den dagliga kontakten med patienter och besökare kommer det att hållas temaveckor på hälsotorget, både i egen regi och i samarbete med andra organisationer.