Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
2018

När den nya idrottshallen stod klar bredvid Vallbacksskolan i Gävle var den nuvarande gymnastiksalen till övers i byggnaden. Genom att dela av idrottshallen på halva höjden skapades två våningsplan där nya lärosalar kunde inrymmas. På nedre plan har särskolan fått nya fina och anpassade lokaler och på övre plan inryms fler lärosalar till övrig undervisning. Förutom nya klassrum omfattade projektet ombyggnad av ett skyddsrum till personaldelar samt utbyggnad av matsalen till det utökade antalet elever.