Kategori
Kultur & Fritid
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
2015

Fotbollsarenan Gavlevallen ligger i området Gavlehov i norra delen av Gävle. Kontoret var med ända från idéstadie till projektering och framtagande av bygghandlingar. Arenan som invigdes i maj 2015 har en publikkapacitet på 6432 personer. Byggtec Gävleborg AB var totalentreprenör.