Kategori
Industri
Plats
Gävle
Beställare
Gävle Hamn / NCC Sverige
Färdigställt
2020

På uppdrag av Gävle Hamn och NCC Sverige har kontoret projekterat ett nytt helautomatiserat pappersmagasin i Gävle Hamn. Magasinet driftas av operatören Yilport som mellanlagrar pappersrullar åt kunder i närområdet innan de exporteras vidare ut i världen. Vårt uppdrag har varit att i nära samarbete med kunden skapa en optimal byggnad som kan hantera det flöde med gods som kommer in i byggnaden via tåg, mellanlagras i det gigantiska lagret och sedan tas ut när kunden ska skeppa varorna vidare.