Kategori
Industri
Plats
Sandviken
Beställare
Kusbo Bygg AB
Färdigställt
2017

På uppdrag av Kusbo Bygg AB har kontoret projekterat en ny kontorsbyggnad på industriområdet Bredmossen i Sandviken. Uppdraget omfattade bla programhandlingar/skisser, Bygglovshandlingar, Bygghandlingar och Relationshandlingar.