Kategori
Stadsbyggnad
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvikenhus AB
Färdigställt
2013

År 2011 beslutade Sandvikenhus AB att starta arbetet med en upprustning av stadsdelen Björksätra i Sandviken. Kontoret medverkade i projektet genom programutredningar som sedan ledde till ett Förfrågningsunderlag och Bygghandlingar. Projektet färdigställdes år 2013.