Omoss

Företaget

Skoog Arkitekter AB är ett arkitekt- och ingenjörskontor som funnits sedan 1989. Kontoret är baserat i Gävle och verkar främst i dess region men har även uppdrag i andra delar av Sverige. 

Kompetenser

Skoog Arkitekter erbjuder en mängd olika tjänster kopplade till byggprocessen. Allt från exploateringsutredningar till detaljerade bygghandlingar och inredningsprojektering. En av kontorets styrkor är ett brett kompetensregister. Byggnadsprojekt är ofta en komplicerad process och kräver engagemang av många inblandade från idéskedet till förverkligandet. Kontoret har medvetet attraherat medarbetare med specialistkunskaper inom olika områden och kan på det sättet erbjuda våra kunder stöd i byggprojektens olika faser.

På kontoret finns idag Hus- och Landskapsarkitekter, Ingenjörer, Inredare, Visualiserare, Konstruktörer och Cad/BIM specialister.

 

Filosofi

Skoog Arkitekter vill göra världen bättre! Det gör vi genom att rita långsiktigt värdefull arkitektur som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi gör det genom att vara en kompetent strategisk partner som alltid arbetar i nära dialog med beställare, brukare och konsulter.

Hur kan vi hjälpa dig i ditt nästa projekt?