Kategori
Kontor
Plats
Gävle
Beställare
Pierre Entreprenad AB
Färdigställt
2020

På uppdrag av Pierre Entreprenad AB har kontoret projekterat ett nytt huvudkontor för företagets verksamhet. Projektet omfattade både om- och nybyggnationer på deras fastighet i Valbo utanför Gävle. Kontoret ansvarade för hela processen från tidiga skisser till färdig bygghandling.