Kategori
Kontor
Plats
Gävle
Beställare
Björns Åkeri Fastigheter
Färdigställt
-

På uppdrag av Björns Åkeri har kontoret skissat fram ett exploateringsförslag för deras nya fastighet i Ersbo. Visionen är att skapa en företagspark med en blandning av verksamheter och företag som har möjlighet att sätta sin prägel på byggnaderna som ska växa fram. Förutom situationsplan för föreslagen markanvändning har vi tagit fram försäljningsmaterial i forma av illustrationer och filmer.