Kategori
Kultur & Fritid
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
-

När Gävle växer och tågtrafiken ökar har kommunen länge letat efter en strategisk plats för ett nytt parkeringshus i närheten av både stationen och det expansiva området däromkring. Skoog Arkitekter har varit behjälplig med underlag för en ny detaljplan på Culinarparkeringen som blir platsen för ett nytt parkeringshus på magasinsområdet. Den kulturhistoriska miljön ställer höga krav på en arkitektoniskt anpassad byggnad som värnar om platsens historia och samtidigt är intressant i ett nutida perspektiv. Parkeringshuset ska byggas med hållbarhet i fokus och bli självförsörjande på el.