Kategori
Stadsbyggnad
Plats
Gävle
Beställare
Gävle Kommun
Färdigställt
-

På uppdrag av Gävle Kommun har kontoret tagit fram illustrationer på en framtida vision av Kungsbäck i Gävle. Kungsbäck är ett av kommunens prioriterade utvecklingsområden och illustrationerna syftar till att visualisera hur en sådan utveckling kan se ut.