Kategori
Bostäder
Plats
Skutskär
Beställare
Älvklarlebyhus AB
Färdigställt
-

På uppdrag av Älvkarlebyhus av konoret ritat ett nytt trygghetsboende i centrala Skutskär. På fastigheten står idag en byggnad som rymmer Korpens nuvarande lokaler. Den byggnaden planeras rivas och ersättas med ny byggnad i 6 våningar som rymmer både nya gymlokaler samt ett trygghetsboende med ca 36 st lägenheter. Projektet påbörjas år 2020 och förväntas stå klart år 2022.